NFER Cymru

English | Cymraeg

Lleolir NFER Cymru yn Llanelli. Sefydlwyd y swyddfa yn 1978 ac mae’r gweithlu yno’n gyfrifol am waith yn arbenigo ar Gymru, gan gynnwys prosiectau gwerthuso a gwaith asesu. Mae’n cleientiaid yng Nghymru yn cynnwys Llywodraeth Cymru, un o’r consortia gwella ysgolion rhanbarthol, ac awdurdodau lleol unigol.

Mae NFER Cymru yn cynnig:

Mae ein gwaith yn cyfrannu at ddatblygu polisi addysg yng Nghymru. Rydym yn cynnal cyswllt agos ag athrawon, arweinwyr ysgolion, y gwasanaethau cefnogi ysgolion, ac eraill sy’n gyfrifol am lunio polisi yng Nghymru er mwyn eu cynorthwyo a chefnogi eu gwaith. Gwneir hyn drwy gyfrwng:

Ymhlith ein gwaith mwyaf diweddar mae:

Am fwy o wybodaeth am ein gwaith cysylltwch â:

Ebost: scya@nfer.ac.uk

NFER Cymru
Uned 4
21-25 West End Yard
Llanelli
SA15 3DN

Ffôn: +44 (0)1554 750759 and +44 (0)300 123163