Swyddfa Abertawe

English | Cymraeg

Lleolir NFER Cymru yn Abertawe ar gampws Townhill Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Sefydlwyd y swyddfa yn 1978 ac mae’r gweithlu yno’n gyfrifol am waith yn arbenigo ar Gymru, gan gynnwys prosiectau gwerthuso a gwaith asesu. Mae’n cleientiaid yng Nghymru yn cynnwys Llywodraeth Cymru, un o’r consortia gwella ysgolion rhanbarthol, ac awdurdodau lleol unigol.

Mae NFER Cymru yn cynnig:

Mae ein gwaith yn cyfrannu at ddatblygu polisi addysg yng Nghymru. Rydym yn cynnal cyswllt agos ag athrawon, arweinwyr ysgolion, y gwasanaethau cefnogi ysgolion, ac eraill sy’n gyfrifol am lunio polisi yng Nghymru er mwyn eu cynorthwyo a chefnogi eu gwaith. Gwneir hyn drwy gyfrwng:

Ymhlith ein gwaith mwyaf diweddar mae:

Am fwy o wybodaeth am ein gwaith cysylltwch â:

NFER Cymru
Ystafell TK128
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Townhill
Ffordd Townhill
Abertawe SA2 0UT
Ffôn: +44 (0)300 123 1363
Fax: +44 (0)300 123 1365
Ebost scya@nfer.ac.uk