Promoting educational attainment in Wales

Temple of Peace, Cardiff
25 March 2014

Welcome
Fiona Walker, NFER Head of Evaluation and Consultancy

Introduction
Carole Willis, NFER Chief Executive

Keynote address
Owen Evans, Director General, Department for Education and Skills, Welsh Government

What is the core of supporting school improvement?
Robert Smith, NFER Cymru Senior Research Manager

Supporting student engagement
Tami McCrone, NFER Research Director, Liz Phillips, NFER Cymru Researcher, and representatives from Ysgol Gyfun Gymraeg Cwm Rhymni

Using the national tests to inform teaching and learning
Liz Twist, NFER Head of Assessment, Jane Nicholas, NFER Cymru Senior Research Manager, and representatives from Marshfield Primary School

Roundtable discussion and close
Chris Llywellyn, Director of Lifelong Learning, Leisure and Information, WLGA

    

Hybu cyrhaeddiad addysgol yng Nghymru

Y Deml Heddwch, Caerdydd
25 Mawrth 2014

Croeso
Fiona Walker, Pennaeth Gwerthuso ac Ymgynghori NFER

Cyflwyniad
Carole Willis, Prif Weithredwr NFER

Araith allweddol
Owen Evans, Cyfarwyddwr Cyffredinol Adran Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru

Beth yw craidd y gwaith o wella ysgolion?
Robert Smith, Uwch Reolwr Ymchwil NFER Cymru

Cefnogi cymhelliant disgyblion
Tami McCrone, Cyfarwyddwr Ymchwil NFER, Liz Phillips, Ymchwilydd NFER Cymru, a chynrychiolwyr o Ysgol Gyfun Gymraeg Cwm Rhymni

Defnyddio’r profion cenedlaethol i wella dysgu ac addysgu
Liz Twist, Pennaeth Asesu NFER, Jane Nicholas, Uwch Reolwr Ymchwil NFER Cymru, a chynrychiolwyr o Ysgol Gynradd Marshfield
Bydd sesiwn holi ac ateb 10 munud ar ôl pob cyflwyniad

Sylwadau cloi
Chris Llywellyn, Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth, WLGA

 


 

What is the core of supporting school improvement?
Robert Smith, NFER Cymru Senior Research Manager

Beth yw craidd y gwaith o wella ysgolion?
Robert Smith, Uwch Reolwr Ymchwil NFER Cymru

Download the presentation


 

Supporting student engagement
Tami McCrone, NFER Research Director, Liz Phillips, NFER Cymru Researcher, and representatives from Ysgol Gyfun Gymraeg Cwm Rhymni

Cefnogi cymhelliant disgyblion
Tami McCrone, Cyfarwyddwr Ymchwil NFER, Liz Phillips, Ymchwilydd NFER Cymru, a chynrychiolwyr o Ysgol Gyfun Gymraeg Cwm Rhymni

Download the presentation


 

Using the national tests to inform teaching and learning
Liz Twist, NFER Head of Assessment, Jane Nicholas, NFER Cymru Senior Research Manager, and representatives from Marshfield Primary School

Defnyddio’r profion cenedlaethol i wella dysgu ac addysgu
Liz Twist, Pennaeth Asesu NFER, Jane Nicholas, Uwch Reolwr Ymchwil NFER Cymru, a chynrychiolwyr o Ysgol Gynradd Marshfield
Bydd sesiwn holi ac ateb 10 munud ar ôl pob cyflwyniad

Download the presentation