NFER Cymru

The NFER Welsh Office (NFER Cymru) was established in 1978 and is located in Llanelli. Our staff in Wales specialise in research, evaluation and assessment projects in Wales. Recent clients include the Welsh Government, a regional school improvement consortium, and individual local authorities.

The NFER Cymru offer:

 • knowledge of the Welsh Government’s distinctive approach to education policy
 • expertise in developing Welsh-medium assessments
 • knowledge and expertise in translating international survey instruments and quality assuring the associated activities
 • bilingual researchers with particular strengths in undertaking mixed-methods evaluations
 • expertise in qualitative research and literature reviews in Welsh and English
 • research specialisms in school-to-school partnership working, effective school improvement strategies and addressing the impact of poverty on the educational attainment of children and young people.

Our work helps to inform the development of education policy in Wales and we strive to make our research findings accessible in order to assist and support teachers, school leaders, school support services, and the wider policy community in Wales. Examples of our work include:

 • reports and other publications
 • seminars
 • contributions to external conferences, policy fora and roundtable discussions
 • our own blog posts and our contribution to those of other organisations.

The focus of our recent work has included:

Lleolir NFER Cymru yn Llanelli. Sefydlwyd y swyddfa yn 1978 ac mae’r gweithlu yno’n gyfrifol am waith yn arbenigo ar Gymru, gan gynnwys prosiectau gwerthuso a gwaith asesu. Mae’n cleientiaid yng Nghymru yn cynnwys Llywodraeth Cymru, un o’r consortia gwella ysgolion rhanbarthol, ac awdurdodau lleol unigol.

Mae NFER Cymru yn cynnig:

 • gwybodaeth drylwyr o flaenoriaethau a pholisïau penodol Llywodraeth Cymru ym maes addysg
 • arbenigedd mewn creu deunyddiau asesu cyfrwng Cymraeg
 • profiad o gyfieithu deunyddiau asesu rhyngwladol ac o sicrhau ansawdd y gweithgareddau sy’n gysylltiedig â hwy
 • ymchwilwyr sy’n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, sydd â phrofiad eang o waith gwerthuso
 • profiad o arwain ymchwil, gan gynnwys ymchwil ansoddol a chynnal adolygiadau o lenyddiaeth ymchwil yn y Gymraeg a’r Saesneg
 • arbenigedd ym maes cydweithio rhwng ysgolion, gwaith yn ystyried dulliau gwella ysgolion, ac ymchwil yn ystyried effaith tlodi ar gyflawniad addysgol plant a phobl ifanc.

Mae ein gwaith yn cyfrannu at ddatblygu polisi addysg yng Nghymru. Rydym yn cynnal cyswllt agos ag athrawon, arweinwyr ysgolion, y gwasanaethau cefnogi ysgolion, ac eraill sy’n gyfrifol am lunio polisi yng Nghymru er mwyn eu cynorthwyo a chefnogi eu gwaith.

Gwneir hyn drwy gyfrwng:

 • adroddiadau ymchwil a chyhoeddiadau eraill
 • seminarau
 • cyfraniadau i gynadleddau a sesiynau trafod polisi
 • y blog rheolaidd a gynhyrchir gan NFER a’n cyfraniadau i rai a gynhelir gan gyrff eraill yng Nghymru.

Ymhlith ein gwaith mwyaf diweddar mae:

 • y profion darllen Cymraeg a gynhyrchir fel rhan o’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol
 • gwerthuso Tranche 1 a Tranche 2 o’r Prosiect ar gyfer Ysgolion sy'n Ymarferwyr Arweiniol ac Ysgolion sy'n Ymarferwyr Datblygol
 • dadansoddiad o’r data ar addysg a gynhyrchwyd gan Arolwg Cenedlaethol Cymru yn 2012-13 (2014)
 • gwaith yn ystyried sut y gallai Cymru strwythuro’r gwasanaethau cefnogi ysgolion o ystyried y modd y gwneir hynny mewn systemau lle mae dysgwyr yn cyflawni’n dda
 • adolygiad o’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu yn rhai o systemau addysg mwyaf llwyddiannus y byd.