Y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr

English

Y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) yw astudiaeth addysg ryngwladol fwyaf y byd, sy’n cynnwys ysgolion a disgyblion mewn dros 80 o wledydd.

Cyhoeddir adroddiadau cenedlaethol PISA 2018 ar gyfer Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ar 3 Rhagfyr 2019 ochr yn ochr ag adroddiad rhyngwladol a basdata OECD. Cyhoeddir adroddiad yr Alban gan Lywodraeth yr Alban.

Hoffem ddiolch i’r holl ddisgyblion, athrawon ac ysgolion a gymerodd rhan mewn PISA 2018, gan gynrychioli gwledydd y DU. Bydd yr ysgolion hynny yn derbyn adroddiadau adborth ym mis Rhagfyr 2019.

Bydd canfyddiadau o'r astudiaethau PISA yn darparu data o safon uchel sy’n gymaradwy yn rhyngwladol i lywio polisi addysg yn y DU ac ar draws y byd. Gellir eu defnyddio i wella dysgu ac addysgu mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth a mathemateg a darparu cipolwg gwerthfawr ar ffactorau cefndir megis agweddau disgyblion, adnoddau ysgolion, arferion a chymwysterau addysgu a sut maen nhw’n ymwneud â chyflawniad disgyblion.

Trwy PISA mae gwledydd yn gallu cymharu data disgyblion heddiw â data disgyblion mor bell yn ôl â'r flwyddyn 2000. Mae'r set ddata gyfoethog yn y DU yn ogystal ag yn rhyngwladol wedi darparu cipolwg gwerthfawr ar ein system addysg.

Cyflwynwyd PISA 2018 yn y DU gan y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg (NFER) ar ran Llywodraeth Cymru, yr Adran Addysg yn Lloegr, Llywodraeth yr Alban a'r Adran Addysg yng Ngogledd Iwerddon.