Y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr

English

Y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) yw astudiaeth addysg ryngwladol fwyaf y byd, sy’n cynnwys ysgolion a disgyblion mewn dros 80 o wledydd.

Mae PISA 2018 yn cael ei chyflwyno yn y DU gan y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg (NFER) ar ran Llywodraeth Cymru, yr Adran Addysg yn Lloegr, Llywodraeth yr Alban a'r Adran Addysg yng Ngogledd Iwerddon.

Bydd canfyddiadau o'r astudiaeth yn darparu data o safon uchel sy’n gymaradwy yn rhyngwladol i lywio polisi addysg yn y DU ac ar draws y byd. Gellir eu defnyddio i wella dysgu ac addysgu mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth a mathemateg a darparu cipolwg gwerthfawr ar ffactorau cefndir megis agweddau disgyblion, adnoddau ysgolion, arferion a chymwysterau addysgu a sut maen nhw’n ymwneud â chyflawniad disgyblion.

Gan mai dyma'r 7fed cylch PISA, mae'n ffordd wych o gymharu data disgyblion â disgyblion mor bell yn ôl â'r flwyddyn 2000. Mae'n darparu set ddata gyfoethog yn y DU yn ogystal ag yn rhyngwladol, i roi cipolwg i ni ar ein system addysg.

Cliciwch yma i weld polisi preifatrwydd PISA 2018.