Ymchwil PISA

Cynhaliwyd yr astudiaeth PISA ddiwethaf yn 2015. Cyhoeddwyd yr adroddiad rhyngwladol ar gyfer PISA 2015 ar 6 Rhagfyr 2016 gan OECD. Cyhoeddwyd yr adroddiadau cenedlaethol ar gyfer gwledydd y DU hefyd ar y diwrnod hwnnw.

Adroddiadau Cenedlaethol 2015

 • Adroddiad Cenedlaethol Lloegr
 • Adroddiad Cenedlaethol Cymru
 • Adroddiad Cenedlaethol Gogledd Iwerddon
 • Adroddiad Cenedlaethol yr Alban

Adroddiadau Cenedlaethol 2012

 • Adroddiad Cenedlaethol Lloegr
 • Adroddiad Cenedlaethol Cymru
 • Adroddiad Cenedlaethol Gogledd Iwerddon
 • Adroddiad Cenedlaethol yr Alban

Mae adroddiadau cenedlaethol o astudiaethau  PISA cynharach ar gael i'w lawrlwytho isod:

 • Adroddiad cenedlaethol Lloegr ( 2009 | 2006 )
 • Adroddiad cenedlaethol Cymru ( 2009 | 2006 )
 • Adroddiad cenedlaethol Gogledd Iwerddon ( 2009 | 2006 )
 • Adroddiad cenedlaethol Alban ( 2009 | 2006 )

 I weld papurau briffio Crynodebau NFER ar ganlyniadau PISA 2015, cliciwch yma