Ymchwil PISA

Cynhaliwyd yr astudiaeth PISA ddiwethaf yn 2015. Cyhoeddwyd yr adroddiad rhyngwladol ar gyfer PISA 2015 ar 6 Rhagfyr 2016 gan OECD. Cyhoeddwyd yr adroddiadau cenedlaethol ar gyfer gwledydd y DU hefyd ar y diwrnod hwnnw.

Adroddiadau Cenedlaethol 2015

Adroddiadau Cenedlaethol 2012

Mae adroddiadau cenedlaethol o astudiaethau  PISA cynharach ar gael i'w lawrlwytho isod:

  • Adroddiad cenedlaethol Lloegr ( 2009 | 2006 )
  • Adroddiad cenedlaethol Cymru ( 2009 | 2006 )
  • Adroddiad cenedlaethol Gogledd Iwerddon ( 2009 | 2006 )
  • Adroddiad cenedlaethol Alban ( 2009 | 2006 )