Ymchwil PISA

English

Cynhaliwyd yr astudiaeth PISA ddiwethaf yn 2018. Cyhoeddwyd yr adroddiad rhyngwladol ar gyfer PISA 2018 ar 3 Rhagfyr 2016 gan OECD. Cyhoeddwyd yr adroddiadau cenedlaethol ar gyfer gwledydd y DU hefyd ar y diwrnod hwnnw.

Adroddiadau Cenedlaethol 2018

Briffiadau Addysg 2018

  • Cipolygon allweddol o PISA 2015 ar gyfer gwledydd y DU (English | Cymraeg)

Ewch i PISA National Reports 2018 ar gyfer mwy o wybodaeth am astudiaeth 2018.

Adroddiadau Cenedlaethol 2015

Briffiadau Addysg 2015

Adroddiadau Cenedlaethol 2012

Mae adroddiadau cenedlaethol o astudiaethau PISA cynharach ar gael i'w lawrlwytho isod:

  • Adroddiad cenedlaethol Lloegr (2009 | 2006)

  • Adroddiad cenedlaethol Cymru (2009 | 2006)

  • Adroddiad cenedlaethol Gogledd Iwerddon (2009 | 2006)

  • Adroddiad cenedlaethol yr Alban (2009 | 2006)

  • I weld papurau briffio Crynodebau NFER ar ganlyniadau PISA 2015, cliciwch yma.

Mae ffynonellau eraill o wybodaeth fel a ganlyn:

OECD PISA

Adran Addysg – Cymariaethau addysg rhyngwladol

Adran Addysg Gogledd Iwerddon

Llywodraeth Cymru

Arolygon Rhyngwladol Llywodraeth yr Alban - PISA

;