Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion

Cymraeg | English

Mae NFER wedi’i achredu gan Raglen Ryngwladol Asesu Disgyblion (PISA) y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) fel darparwr swyddogol y Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion yn y Deyrnas Unedig.

Cynlluniwyd y Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion, sydd wedi’i seilio ar astudiaeth PISA deirblynyddol yr OECD, i wella addysgu a dysgu trwy roi gwybodaeth am ba mor barod yw’ch disgyblion ar gyfer yr economi gynyddol fyd-eang.

Buddion allweddol

I siarad â chynghorydd ynglŷn â’r Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion, ffoniwch 01753 637007.

Mae’n helpu i fesur y sgiliau sydd eu hangen ar bob plentyn er mwyn datblygu i fod yn oedolyn rhifog a llwyddiannus. Chris David, Ysgol Gyfun Oakdale

       

Ynglyn a'r prawf

   

Ynglyn a'r adroddiad

   

Dyddiadau a chamau

 

Cymryd rhan yn y Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion

Bydd NFER yn gweithio gyda chi i hwyluso’r broses o gymryd rhan. Mae ein gwasanaeth yn cynnwys:

  • porth ar-lein er mwyn i chi gofnodi eich data disgyblion, y byddwn yn ei ddefnyddio i ddewis sampl o ddisgyblion 15 oed i wneud y profion (84 o ddisgyblion fesul ysgol).
  • bydd gweinyddwr prawf NFER yn gweinyddu’r profion a’r holiaduron disgyblion gyda’r disgyblion yn eich ysgol ar adeg sy’n gyfleus i chi o fewn y cyfnod profi sefydledig.
  • bydd NFER yn marcio’r profion ac yn casglu’r data o’r profion a’r holiaduron disgyblion.
  • Bydd eich ysgol yn derbyn adroddiad cynhwysfawr sy’n dangos eich perfformiad o gymharu ag ysgolion mewn gwledydd eraill, ac ag ysgolion yn y Deyrnas Unedig.

Gwybodaeth am PISA

Rhagor o wybodaeth am yr astudiaeth gan yr OECD