Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion

Cymraeg | English

Dyddiadau a chamau

Mae’r ffin amser ar gyfer archebu ar gyfer 2016/2017 ar ben.

Os hoffech gofrestru diddordeb yn y Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion yn 2017/2018, ebostiwch products@nfer.ac.uk gan gynnwys y teitl ‘Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion’ yn y llinell pwnc.

Gweler isod am ddyddiadau cyfnodau profi 2016/2017:

Cyfnod profi tymor yr Hydref 2016: mis Tachwedd i fis Rhagfyr 2016
Mae’r ffin amser ar gyfer archebu ar ben.
Anfonir adroddiad i’r ysgolion erbyn canol mis Chwefror 2017.

Cyfnod profi tymor y Gwanwyn 2017: mis Ionawr i fis Chwefror 2017
Mae’r ffin amser ar gyfer archebu ar ben.
Anfonir adroddiad i’r ysgolion erbyn canol Ebrill 2017.

Proses a therfynau amser allweddol ar gyfer profi tymor y Gwanwyn 2017

Lawrlwytho fel PDF