Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion

Cymraeg | English

Dyddiadau a chamau

Rydym ‘nawr yn derbyn archebion ar gyfer y cyfnod profi Gwanwyn 2018. Gweler y dyddiadau allweddol isod:

Cyfnod profi Tymor y Gwanwyn 2018: Rhagfyr i Ionawr 2018

Archebwch erbyn 6 Rhagfyr 2017

Cyfnod profi 8 Ionawr 2018 – 9 Chwefror 2018

Adroddiad terfynol ar gael 16 Ebrill 2018

Proses a therfynau amser allweddol ar gyfer profi tymor y Gwanwyn 2017

Lawrlwytho fel PDF