Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion

Cymraeg | English

Perthnasedd i brif brawf PISA

Er bod Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion yn gysylltiedig â phrif astudiaethau rhyngwladol PISA, mae ganddo bwrpas gwahanol. Bwriad asesiad rhyngwladol PISA yw cyflwyno canlyniadau cenedlaethol cyfanredol at ddiben cymharu’n rhyngwladol a llywio trafodaethau am bolisïau, ond nod y Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion yw darparu canlyniadau ar lefel yr ysgol at ddibenion meincnodi a gwella ysgolion. (Nid yw’r raglen hon na’r llall gan PISA yn cyhoeddi canlyniadau na gwybodaeth am ddisgyblion unigol, ac felly mae’n amddiffyn preifatrwydd y disgyblion sy’n cymryd rhan a dilysrwydd yr ymatebion a gafwyd ganddynt.) Oherwydd bod cyswllt rhwng y ddau asesiad gan PISA (ac fe’u gweinyddir gan ddefnyddio safonau a gweithdrefnau sefydledig, tebyg), gellir cymharu canlyniadau eich ysgol yn y Prawf Seiliedig ar PISA i Ysgolion â’r graddfeydd a ddefnyddir yn asesiad rhyngwladol PISA, sy’n cynnwys disgyblion ac ysgolion o dros 70 o wledydd ac economïau, ac mae hyn yn golygu y gellir llunio cymariaethau dilys a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer hunanasesu a gwella ysgolion.

 

Yn ôl i Ynglyn â’r adroddiad

 

Sut i archebu